Op de Hoeven kunnen volwassenen met psychiatrische/autistische  stoornissen terecht voor dagbesteding. 
Het gaat hierbij om arbeidsgerelateerde dagbesteding. Vanuit de mogelijkheden van de deelnemer stellen we een dagprogramma vast, binnen de mogelijkheden van het bedrijf.
Het kan gaan om dierverzorging, werken in de groentetuin, inpakken van de groentepakketten,
helpen op de boerderij, creatieve activiteiten of houtbewerking, onderhoud en opruimwerkzaamheden, helpen in de winkel of in de kantine.

 


Er is een rustige werkomgeving met een vast dagritme.
De begeleiding is zoveel mogelijk afgestemd op ieders behoefte.

 

Met een of twee samen werkt de deelnemer aan een taak,

onder begeleiding van de boer, de tuinder of

de boerin en of andere begeleiders.
Niet de prestatie maar het zinnig bezig zijn is het doel van de activiteit.
Naar behoefte zal er afwisseling aangebracht worden in de taken.
De boerderij biedt structuur waar nodig en afwisseling waar het kan.
We gebruiken tussen de middag gezamenlijk warme maaltijd in

de pauzeruimte van “de Ruumte”.

 

Daarnaast zijn er om 10.uur en om 15.uur pauzes.
De rust en de ruimte waarbinnen we willen werken wordt zo gewaarborgd.


Regelmatig zal er met elkaar gesproken worden over hoe het gaat

en of er nog wensen zijn.
De deelnemer legt via een overeenkomst afspraken met de boerderij vast.
De betaling vindt plaats middels PGB en/of zorg in natura.

 

Sinds Maart 2011 beschikt landjuweel "de Hoeven" over het keurmerk zorgboeren.
Elk jaar is er een verbeterplan dat wordt uitgevoerd.
Kwaliteit wordt steeds als leidraad voor ontwikkelingen gebruikt.
Het logo geeft gebruikers en deelnemers een teken van
het belang van ontwikkeling op de zorgboerderij in professionalisering en goede zorg.

Zorgboerderij