gallery/logo landjuweel3

Op de Hoeven kunnen volwassenen met psychiatrische/autistische  stoornissen terecht voor dagbesteding. 
Het gaat hierbij om arbeidsgerelateerde dagbesteding. Vanuit de mogelijkheden van de deelnemer stellen we een dagprogramma vast, binnen de mogelijkheden van het bedrijf.
Het kan gaan om dierverzorging, werken in de groentetuin, inpakken van de groentepakketten,
helpen op de boerderij, cratieve activiteiten of houtbewerking.onderhoud en opruimwerkzaamheden, helpen in de winkel of in de kantine.

 

Vanuit de kennis en ervaring die Annemie (boerin) heeft opgedaan

met deze groep,
willen we met respect en met ieders eigenheid rekening houden.
Er is een rustige werkomgeving met een vast dagritme.
De begeleiding is zoveel mogelijk afgestemd op ieders behoefte.

 

Met een of twee samen werkt de deelnemer aan een taak,

onder begeleiding van de boer, de tuinder of

de boerin en of andere begeleiders.
Niet de prestatie maar het zinnig bezig zijn is het doel van de activiteit.
Naar behoefte zal er afwisseling aangebracht worden in de taken.
De boerderij biedt structuur waar nodig en afwisseling waar het kan.
We gebruiken tussen de middag gezamenlijk warme maaltijd in

de pauzeruimte van “de Ruumte”.

 

Daarnaast zijn er om 10.uur en om 15.uur pauzes. De groep is niet groot

( maximaal 10 deelnemers per dag).
De rust en de ruimte waarbinnen we willen werken wordt zo gewaarborgd.
We werken met balancering van bodem, plant, dier en mens.
Hierbij zijn rust, aandacht en plezier de kernbegrippen.
 Door positieve energie ontstaat er meer harmonie.

 

Annemie zorgt voor de voorwaarden en is aanspreekpunt voor de mensen van de “Hoeven”.
Regelmatig zal er met elkaar gesproken worden over hoe het gaat

en of er nog wensen zijn.
De deelnemer legt via een overeenkomst afspraken met de boerderij vast.
De betaling vindt plaats middels PGB en/of zorg in natura.

 

Sinds Maart 2011 beschikt landjuweel "de Hoeven" over het keurmerk zorgboeren.
Elk jaar is er een verbeterplan dat wordt uitgevoerd.
Kwaliteit wordt steeds als leidraad voor ontwikkelingen gebruikt.
Het logo geeft gebruikers en deelnemers een teken van
het belang van ontwikkeling op de zorgboerderij in professionalisering en goede zorg.

Zorgboerderij

gallery/avg-tso-assistent-r
gallery/fotos-Zorg-keurmerk
gallery/_dsc2714bewerking lr
gallery/bewerkt lr-2641
gallery/bewerkt lr-2659