Privacy verklaring voor afnemers

Gebruik van je persoonsgegevens

Je vult zelf de gegevens in die wij nodig hebben om producten aan je te leveren. Dit zijn:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gaat het om een abonnement dan worden ook je financiële gegevens vastgelegd

Als jij een betaling doet via de bank, dan blijven deze gegevens via de bank voor ons inzichtelijk.

Het doel van het vastleggen van gegevens

De gegevens gebruiken wij om je optimaal van dienst te kunnen zijn, zodat:

 • Wij gewenste producten kunnen samenstellen op naam
 • De locatie van de tas kunnen bepalen
 • Automatisch incasso kunnen verrichten

Hoe gaan wij met je gegevens om

 • Wij gebruiken je gegevens alleen om producten te kunnen leveren.
 • Wij maken gebruik van google analytics voor het registreren van website bezoek en analyseren van gegevens.
 • Wij zorgen voor optimale beveiliging van onze klantendossiers.
 • Een beperkt aantal werknemers van Landjuweel de Hoeven hebben inzage in jouw gegevens en mogen mutaties aanbrengen.
 • Wij bewaren je gegevens 7 jaar na beëindiging van je abonnement of zolang deze nodig zijn voor onze financiële administratie. Indien je dit wenst kunnen wij je gegevens op verzoek verwijderen.

Beveiligingscamera

Kom je bij Landjuweel de Hoeven dan kan het zijn dat je wordt opgenomen door onze beveiligingscamera’s. Deze beelden gebruiken wij uitsluitend voor veiligheidsdoeleinden en hiertoe aanleiding is worden ze overgedragen aan justitie.

Inzage en wijzigen van je gegevens

 • Je kunt altijd inzage vragen in je gegevens. Stuur hiervoor een email naar info@landjuweeldehoeven.nl
 • Heb je klachten neem dan direct contact met ons op.
 • Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als wij niet zorgvuldig zijn omgegaan met jouw gegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.