Veehouderij

Een stukje geschiedenis

Vierentwintig jaar geleden namen wij van onze ouders het bedrijf over.
Het was een klein gangbaar bedrijf.
Gezien de onzekerheden in de landbouw in die tijd werd het ons door sommige deskundigen
afgeraden. In het begin, waren we vooral bezig alles in te zetten om de melkproductie te verhogen.
Dit lukte maar ging gepaard met veel problemen onder de koeien en veel stress voor boer Thijs.
Wij kochten kleine beetjes melkquota bij en groeide in grootte.
De druk werd echter groter en het was nodig om extra inkomsten via werken buitenshuis
te verwerven. Ongeveer 12 jaar geleden kwamen we in contact met een professor uit Wageningen
(Dhr. Jaap van Bruchum), die onze status behoorlijke bekritiseerde.
Intussen was Annemie ook al tot het inzicht gekomen dat verdere intensivering van het bedrijf
geen juiste stap zou zijn.

stalstal

De omslag:

Na meerdere gesprekken en inzichtgevende bijeenkomsten kwam er een besef dat we een
andere bedrijfvoering wilden. Meer natuurlijk, met minder kunstgrepen, geen antibiotica meer en
betere mest die kunstmest overbodig maakte. Langzaam maar zeker werden er stappen gezet.
Na een aantal jaren werd de veestapel rustiger, stabieler, minder uitval en ziektes en
de boer minder gestrest. De melkproductie daalde maar de gehaltes van eiwit en vet stegen.
Antibiotica was niet meer nodig en er werd gebruik gemaakt van reiki, homeopathie, balancering,
mentale projectie en meditatie.

Stalstal


Nu:

Op dit moment is het bedrijf 34 ha groot en huren nog 10 ha op een afstand van 5 km.
Is er gekozen voor een eko-keurmerk en gaat de
ontwikkeling op het gebied van balancering door.  Thijs en Annemie zijn zich bewust van hun
eigen energie, en de invloed daarvan en herkennen onbalans, als het er is.
Regelmatig wordt de balans bewust gemeten en worden er vragen aan de kosmos gesteld om
te mogen ontvangen wat nodig is.( mentale projectie)
Er zijn 50 melkkoeien en ongeveer 40 stuks jongvee.

Varkenskoeien


Er is een dierenweide met kleinvee ten behoeve van de zorgtak.
Door de verbreding van het bedrijf met tuinbouw en zorg, is er veel contact met burgers en
consumenten. Dit komt de energie ten goede.

Bord

De verandering van productie naar kwaliteit en welzijn van alle levende wezens op het bedrijf,
geeft veel inspiratie om op de ingeslagen weg verder te gaan.