Voor genodigden gaat het afscheid van Annemie as vrijdag en/of zaterdag door!

Biologische melkveehouderij

Een stukje geschiedenis

 

 in 1988, namen wij het ouderlijke bedrijf van Thijs zijn ouders over.
Het was een klein gangbaar bedrijf.
Gezien de onzekerheden in de landbouw in die tijd werd het ons

door sommige deskundigen
afgeraden. In het begin, waren we vooral bezig alles in te zetten om de

melkproductie te verhogen.
Dit lukte maar ging gepaard met veel problemen onder de koeien

en veel stress voor boer Thijs.
Wij kochten kleine beetjes melkquota bij en groeide in grootte.
De druk werd echter groter en het was nodig om extra inkomsten via werken buitenshuis
te verwerven.  In het jaar 1995 kwamen we in contact met een professor uit Wageningen
(Dhr. Jaap van Bruchum), die onze status behoorlijke bekritiseerde.
Intussen was Annemie ook al tot het inzicht gekomen

dat verdere intensivering van het bedrijf
geen juiste stap zou zijn.

Bord

Nu:


Op dit moment is het bedrijf 55 ha groot waarvan 20 ha in huur op een afstand van 5 km.
Is er gekozen voor een eko-keurmerk en gaat de
ontwikkeling op het gebied van balancering door.  Thijs en Annemie zijn zich bewust van hun
eigen energie, en de invloed daarvan en herkennen onbalans, als het er is.
Regelmatig wordt de balans bewust gemeten en worden er vragen aan de kosmos gesteld om
te mogen ontvangen wat nodig is.( mentale projectie)
Er zijn 60 melkkoeien en ongeveer 30 stuks jongvee.

De omslag:

 

Na meerdere gesprekken en inzichtgevende bijeenkomsten kwam er een besef dat we een
andere bedrijfvoering wilden. Meer natuurlijk, met minder kunstgrepen, geen antibiotica meer en
betere mest die kunstmest overbodig maakte. Langzaam maar zeker werden er stappen gezet.
Na een aantal jaren werd de veestapel rustiger, stabieler, minder uitval en ziektes en
de boer minder gestrest. De melkproductie daalde maar de gehaltes van eiwit en vet stegen.
Antibiotica was niet meer nodig en er werd gebruik gemaakt van reiki, homeopathie, balancering,
mentale projectie en meditatie.

Er is een dierenweide met kleinvee ten behoeve van de zorgtak.
Door de verbreding van het bedrijf met tuinbouw en zorg, is er veel contact met burgers en
consumenten. Dit komt de energie ten goede.

De verandering van productie naar kwaliteit en welzijn van alle levende wezens op het bedrijf,
geeft veel inspiratie om op de ingeslagen weg verder te gaan.