Biologische melkveehouderij

Een stukje geschiedenis

 

 in 1988, namen Thijs en Annemie het ouderlijke bedrijf van Thijs zijn ouders over.
Het was een klein gangbaar bedrijf.
Gezien de onzekerheden in de landbouw in die tijd werd het ons

door sommige deskundigen
afgeraden. In het begin, waren we vooral bezig alles in te zetten om de

melkproductie te verhogen.
Dit lukte maar ging gepaard met veel problemen onder de koeien

en veel stress voor boer Thijs.
Wij kochten kleine beetjes melkquota bij en groeide in grootte.
De druk werd echter groter en het was nodig om extra inkomsten via werken buitenshuis
te verwerven.  In het jaar 1995 kwamen we in contact met een professor uit Wageningen
(Dhr. Jaap van Bruchum), die onze status behoorlijke bekritiseerde.
Intussen was Annemie ook al tot het inzicht gekomen

dat verdere intensivering van het bedrijf
geen juiste stap zou zijn.

Bord

Nu:


Per 1 mei 2021 is het bedrijf overgenomen door Karst en Lillian Klein. Op dit moment is het bedrijf 48 ha groot waarvan 10 ha in huur op een afstand van het bedrijf. Voor de bedrijfsvoering is er gekozen voor een eko-keurmerk die bovenop de biologische bedrijfsvoering nog wat verzwaarde eisen heeft. Er zijn ca 55 melkkoeien en ongeveer 30 stuks jongvee.

De omslag:

 

Na meerdere gesprekken en inzichtgevende bijeenkomsten kwam er een besef dat we een
andere bedrijfvoering wilden. Meer natuurlijk, met minder kunstgrepen, minder antibiotica en
betere mest die kunstmest overbodig maakte. Langzaam maar zeker werden er stappen gezet.
Na een aantal jaren werd de veestapel rustiger, stabieler, minder uitval en ziektes en
de boer minder gestrest. De melkproductie daalde maar de gehaltes van eiwit en vet stegen.
 

Er is een dierenweide met kleinvee ten behoeve van de zorgtak. En waar onze klanten met kinderen rustig rrond kunnen kijken.
Door de verbreding van het bedrijf met tuinbouw en zorg, is er veel contact met burgers en
consumenten. 

De verandering van productie naar kwaliteit en welzijn van alle levende wezens op het bedrijf,
geeft veel inspiratie om op de ingeslagen weg verder te gaan.